Priser

För varje uppdrag tar vi minst 700 kr efter RUT.

1-2 timmar 700 kr, 2 timmar eller mer 250 kr/timme efter RUT.

Allt material ingår i priset!